bespravna gradnja

Još samo par dana za legalizaciju bespravnih građevina!

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja podsjeća sve vlasnike bespravnih građevina za koje je izdano rješenje o uklanjanju građevinske inspekcije do 4. kolovoza ove godine da je krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju za te građevine 31. prosinca 2012. te da se nakon proteka toga roka zahtjevi više neće moći podnositi.

Po podacima Ministarstva, u Hrvatskoj je evidentirana 31 tisuća građevina s rješenjem građevinske inspekcije o uklanjanju.

Podnositelje zahtjeva koji do 31. prosinca ne prikupe svu potrebnu dokumentaciju resorno ministarstvo poziva da bez obzira na to podnesu zahtjev u roku i dopune ga naknadno. To im omogućuje Zakon o općem upravnom postupku koji predviđa mogućnost dopune podneska, a upravno tijelo koje rješava zahtjev ne bi smjelo odbiti nepotpun zahtjev već treba podnositelju nepotpunog zahtjeva dati rok u kojem ga je dužan dopuniti, kažu u Ministarstvu.

 

Rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju nezakonitih građevina za koje nije donijeto rješenje građevinske inspekcije istječe 30. lipnja 2013. Taj se rok odnosi na bespravne građevine izgrađene prije 21. lipnja 2011. godine koje nemaju rješenje o rušenju i koje se vide na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave koja je snimljena iz zraka toga datuma. Bespravno izgrađeni objekti nakon toga datuma neće se moći legalizirati.

Prema informacijama iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, od stupanja na snagu novog zakona o legalizaciji početkom rujna pa do sredine studenoga, pristiglo je gotovo 22 tisuće zahtjeva za legalizaciju, dok je tijekom godine dana važenja prethodnog zakona podneseno 15.205 zahtjeva. Ukupan broj zahtjeva pristiglih po oba zakona do sredine studenog iznosi 37.131.