razvrstavanje otpada

komposter

 

Od danas nova pravila o otpadu

Ako živite u obiteljskoj kući dobiti ćete na kućnu adresu komposter za razvrstavanje bio otpada. Morat ćete potpisati izjavu kojom jamčite da ćete se brinuti o spremniku...

Od danas vrijede nova pravila o otpadu. U nastavku pročitajte sve što o njima treba znati:

1. Kome sve stižu vrećice i kakve će biti?

Na adrese Zagrepčana koji žive u kućama stići će spremnici, a oni koji stanuju u višestambenim zgradama dobit će vrećice koje će odlagati u kontejnere ispred tih objekata. Kontejneri će biti prilagođeni vrećicama, točnije, budući da će biti vrećica za biootpad, plastiku i metal, takvi se nabavljaju i spremnici. Vrećice za biootpad bit će od 30 litara te će se odvoziti jednom tjedno, dok će za plastiku i metal biti od 60 litara i odvoziti se svakih 15 dana.

2. Hoće li se tipizirati?

Svi će stanovi dobiti identične vrećice. Za biootpad konkretno one će biti razgradive kako bi se mogle bacati direktno u kontejnere koji su za to namijenjeni. Četiri mjesečno za svaku vrstu otpada na raspolaganju imat će svako kućanstvo, a ako im one količinski ne budu dovoljne, dodatne će moći kupiti u drogerijama ili trgovinama koje ih drže. Cijene biorazgradivih kreću se od 20 do 70 kuna za 15 komada.

3.Kakve će biti kazne?

Ako se otpad ne preda Čistoći, kazna je deset tisuća kuna. Upola manje platit će onaj tko svojim smećem ugrožava zdravlje susjeda, dok će se za pogrešno odvajanje kažnjavati s tri tisuće kuna. Najmanja je kazna od 250 kuna, ako se uhvati nekog da uništava kontejner.

4. Zašto se globe neće naplaćivati odmah?

Odluka o prikupljanju otpada vrijedi od danas, ali kazne su ugovorne. To znači da nijedna neće biti naplaćena dok god se ne sklopi ugovor između pojedinca i Grada.

5. Kakav se ugovor potpisuje?

Riječ je zapravo o izjavi kojom se davatelj usluge, odnosno Čistoća, pojedincu obvezuje dati odgovarajuće spremnike ili vrećice propisane odlukom, dok se korisnik obvezuje zaprimiti ih i o njima voditi računa. U roku od 90 dana nakon stupanja odluke na snagu Čistoća mora izjave dostaviti svim Zagrepčanima, a oni imaju onda 15 dana roka da ih vrate. Ako na njih ne budu imali primjedbe, u Čistoći će smatrati da se s njom slažu te će im dostaviti spremnike i vrećice. Na izjavi će stajati i novi cjenik.

6. Kakav novi cjenik i znači li to veće račune?

Nema poskupljenja, kažu u Gradu, a novi se cjenik formira jer prestaje važiti dosadašnja odluka o prikupljanju otpada, pa s njom i dosadašnji cjenik.

7. Kad će se dijeliti spremnici i vrećice?

U roku od pola godine oni bi trebali stići na sve zagrebačke adrese, a kad će se početi dijeliti, još nije poznato.

8. Hoće li se naplaćivati posebno i odvoz biootpada te plastike i metala?

Neće. Naplatit će se samo odvoz miješanog komunalnog otpada, dok će ostali odvozi biti besplatni.

9. Kad će se podijeliti preostali komposteri?

Na adrese obiteljskih kuća zasad je stiglo nešto više od 17 tisuća kompostera od 350 litara, koji su se počeli dijeliti 15. studenog prošle godine. Kućanstva koja su ih dosad dobila bila su dio pilot-projekta, dok će ih ubuduće imati sva domaćinstva koja nisu u višestambenim zgradama.

10. Što ide kamo?

Opušak ide u miješani, a pepeo u biootpad. Vata i pelene također su miješani, kao i svi higijenski proizvodi, dok su, primjerice, talog kave i ljuska jajeta biootpad. U koju kantu koji otpad spada, Zagrepčani baš ne znaju najbolje. Pokreću se stoga od 10. veljače edukacije po četvrtima, koje uključuju dijeljenje letaka s informacijama.