bespravna gradnja

Vlada 'produžila' rok za legalizaciju

Vlada je Saboru poslala prijedlog zakonskih izmjena koje će ponovno omogućiti predaju zahtjeva za ozakonjenje nelegalnih građevina do 30. lipnja 2018. godine.

Kako je objasnio ministar graditeljstva Lovro Kuščević, nije riječ o novoj legalizaciji: 'Ponovno otvaranje roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje odnosi se samo na građevine koje su na snimkama iz 2011. godine. Dakle, nema nove legalizacije već se onima koji su i kod stupanja na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, u kolovozu 2012. imali to pravo, ali nisu uspjeli u roku predati zahtjev'.

Takav prijedlog izmjena i dopuna Zakona donosi se zbog velikog broja neriješenih slučajeva, a kako bi se izašlo u susret građanima da riješe taj problem, poručio je Plenković. Kuščević je predstavio i prijedlog promjena u Zakonu o prostornom uređenju, radi usklađivanja s europskom direktivom (2014/89/EU) o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja, a riječ je o omogućavanju prostornog planiranja u zaštićenom ekološkom i ribolovnom pojasu (ZERP) i epikontinentalnom pojasu.