građevinski pojmovi

Armatura

skupni naziv za šipke betonskog čelika koje se ugrađuju u beton i sprežući se s njim tvore armirani beton.