građevinski pojmovi

Dogradnja

tlocrtno povećanje postojeće građevine izgradnjom novog dijela s kojim čini tehničku cjelinu.