građevinski pojmovi

Elaborat iskolčenja građevine

je dokument kojim se iskazuje način iskolčenja građevine na terenu i način kojim su stabilizirane točke planirane građevine.