Upis u katastar i zemljišne knjige

Građevina izgrađena nakon 1. listopada 2007. godine

Za upis građevine u katastarski operat nakon donošenja novog Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji se primjenjuje od 1. listopada 2007. godine, potrebna je:

  • Uporabna dozvola - za građevine za koje se izdaje građevinska dozvola
  • Završni izvještaj nadzornog inženjera - za građevine za koje se izdaje rješenje o uvjetima građenja.

Navedeni dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.