građevinski pojmovi

Projektna dokumentacija

Idejno rješenje

  • M 1 : 200 ili M 1 : 500
  • pokazuje temeljne prostorno organizacijske i oblikovne elemente zgrade
  • koristi se kod ishođenja lokacijskih dozvola za zgrade koje trebaju i potvrdu glavnog projekta (građevinsku dozvolu)