Bravarija i limarija

▸  Brave, zasuni, panti

okovi, ručke

11880014

Lokoti TITAN

► pošaljite upit

- Tijelo i jezgra: mesing PA ili Ni obrada (Ni obrada samo kod 842/45)
- Locna: kaljeni čelik Ni
- Dva ključa: čelik Ni
- Mogućnost produžene locne (kod 842/45 - 20 i 40 mm; kod 842/50 -32,5 mm)
- Locna standardne dužine i produžene mogu se naručiti od inox-a
- Lokot se zaključava potiskivanjem locne te okretanjem ključa
- Posebno oblikovani sigurnosni klinovi protiv češljanja
- Ključ se može izvući samo u zaključanom položaju - 842/45
- Ključ se može izvući u otključanom i zaključanom položaju - 842/50
- Moguća izrada sistema zaključavanja svih razina kompleksnosti (na isti ključ, centralni cilindar, glavni i generalni ključ, višestupnjevani sistem).

Moguće izabrati veliki broj profila ključeva:
- standardno se isporučuje u A profilu za pojedinačne lokote, a može se još birati između sljedećih profila za sisteme zaključavanja: B, W, TL, K5, K55.

U svim sistemima zaključavanja moguće je kombinirati (neovisno o broj komada) sljedeće:
- cilindre svih oblika i izvedbi
- bravice KO-13
- VDC cilindar za sigurnosnu dodatnu bravu 784 te
- cilindar za sigurnosnu poprečnu bravu 793."

Cijena na upit