Konstrukcije i objekti

▸  Oprema za terene i dječja igrališta

Sportske podloge, igrališta, dječje sprave za igranje

12020074

Mreža za penjanje 06/209

► pošaljite upit

Sistemi mreža za penjanje mogu se raditi pojedinačno ili u kombinaciji sa drugim spravama, kao penjalice vodoravnih, okomitih i kosih ploha.

Cijena na upit