Opremanje objekata

▸  Zaštita od smrzavanja

Sustavi za grijanje površina

4080003

Grijanje žljebova pomoću samoregulirajuće grijaće trake

► pošaljite upit

Samoregulirajuća grijaća traka snage 36W/m kod 0 stupnjeva celzijeva polaže se jednostruko do širine žlijeba od 200 mm. Preporuča se i montiranje u vertikale. Grijaća je traka samonosiva do 25 m, pa nije potreban ovjesni pribor, koji smeta pri otjecanju vode.

Svrha grijanja je sprečavanje smrzavanja, a ne topljenje već stvorenog leda!

Upravljanje grijaćim krugovima vrši se pomoću uređaja EMDR-10, koji u kompletu sadrži, osim kontrolne jedinice, i senzore vlage i temperature. Kontrolni uređaj uključuje grijaće trake ISKLJUČIVO kada je u žlijebu voda i kada je temp. okoline u zoni smrzavanja. Na taj se način postiže maksimalna ušteda energije. Inače, samoregulirajući grijači sami po sebi štede energiju. Naime, troše 36W/m kod 0 stupnjeva u hladnoj vodi, a samo 18W/m kod iste temp. u hladnom zraku.

Cijena na upit