Bravarija i limarija

▸  Čelični konstrukcijski elementi

krovne grede, zidni opasači

4120006

LGS konstrukcije 3

► pošaljite upit

Prednosti LGS sistema gradnje:
- LGS ima visoku čvrstoću u odnosu na težinu konstrukcije (5 puta lakša od tradicionalnog građenja drvetom ili betonom i opekom). 100% je reciklirajući i preradom se može ponovno ugraditi u nove građevine.
- Materijal je anorganskog podrijetla i prema tome nema truleži, iskrivljenja, napuknuća i lomova, zahvaljujući stabilnosti čelične konstrukcije.
- Čelik je inertan i nema emitiranja plinova, para i ne dovodi do razvoja gljivica, kao što to uzrokuju neki materijali.
- Dimenzionalno je stabilan, jer nema širenja i stezanja koja su uvjetovana pojavom vlage.
- Proizvodnja čelika, provodi se prema određenim sistemskim standardima, tako da ne postoje razlike u kvaliteti materijala.
- Čelik je nezapaljiv materijal i ne dovodi do zapaljenja konstrukcije.
- 100% zelena gradnja.
- Brzina gradnje štedi na vremenu i financijskim izdacima.
- Velika ušteda prilikom gradnje i korištenja objekata (mogu se izgraditi niskoenergetski i pasivni objekti).
- Fleksibilnost u oblikovanju građevine.

Materijali za zelenu gradnju
Zahvaljujući najmodernijim softwareima pomoću kojih se izrađuju potrebne konstrukcije, moguće je proizvesti profile za veoma zahtjevne građevine.

Strojevi na kojima se proizvode profili veoma su precizni i profili se izrađuju sa potrebnim otvorima za montažu kao i servisnim otvorima za električne, vodovodne i ostale instalacije.

U proizvodnji se upotrebljavaju pocinčani limovi sa slojem cinka 275g/m2, kvalitete: S355MC i S550MC (S350GD i S550GD).

Dimenzije profila su 140 mm.

Gotovi profili, mogu se isporučivati pojedinačno ili ih se može montirati u potrebne oblike (zidovi, podovi, stropovi, krovišta).

Spajanje određenih oblika vrši se pomoću vijaka ili zakovica. Sistem je osmišljen da se gradnja može izvesti po sistemu "uradi sam" - suha gradnja objekata.

Gotove građevine, kuće i ostali objekti se mogu oblagati različitim materijalima:

- OSB ploča
- mineralna vuna
- stiropor-demit fasada
- gips karton ploče
- farmacel ploče

Pokrivanje objekata moguće sa svim vrstama pokrivnih materijala.

Zaštita od potresa i jakih udara vjetra
Većina hrvatskog teritorija nalazi se u potencijalno jako aktivnim seizmičkim zonama.

LGS konstrukcije zbog svoje elastične strukture i male težine, veoma su otporne na potresne aktivnosti.

Također LGS konstrukcija ima veliku otpornost na udare vjetra (do 300 km/h).

Cijena na upit