Opremanje objekata

▸  Kante i kontejneri za otpad

Kante za otpatke, zbrinjavanje otpada, kontejneri za smeće, kante za smeće

4440004

Plastični kontejner za sakupljanje komunalnog i industrijskog otpada PEHD 1100 litara

► pošaljite upit

Prikladni su za sakupljanje komunalnog i industrijskog otpada. Kontejner u standardnoj izvedbi ima 4 kotača, 2 s kočnicom i 2 bez kočnice promjera Ø 200 mm. Moguće je isporučiti kontejner sa centralnom kočnicom..

Dimenzijama i izvedbom odgovaraju normativima EN 840-2 i EN 840-3.

Cijena na upit