Konstrukcije i objekti

▸  Skele i sustavi za rad na visini

Fasadne skele, platoi, mobilne skele, mobilne platforme

4660003

PERI UP Rosett Flex industrijska skela

► pošaljite upit

Fleksibilna - sigurna - brza.

Za konstrukcije u industriji sistem skela mora biti izuzetno prilagodljiv. Unatoč tomu stvorena radna mjesta moraju ispunjavati najstrože zahtjeve u pogledu sigurnosti na radu. I moraju se brzo formirati.

- prilagodljiv
- sigurnost na radu
- brza montaža

Za zahtjeve u industriji je dokazana modularna skele PERI UP dopunjena novim konstrukcijskim dijelovima.

Rezultat: Fleksibilna sistemska skela, koja jedva da neku želju ostavlja neispunjenom.

PREDNOSTI:

FLEKSIBILNA: Glavni konstrukcijski elementi modularne skele kao vertikalni držač, horizontalni profil i obloge imaju jedinstven pomak po dužini i širini od 25 odnosno 50 cm. To omogućuje željene prilagodbe na lokalne datosti, što je ranije bilo izvodljivo samo s cijevnim skelama.

SIGURNOST NA RADU: Za nove PERI UP obloge odabran je pomak od 25 cm. Tako se radni podesti pokrivaju kompletno, bez pukotina.

Sve obloge imaju integrirano osiguranje obloga te perforiranu površinu, sigurnu od klizanja. Mala konstrukcijska visina i odabrani profilni presjek omogućuju ergonomski manualni transport. Cijevi i dijagonale koje smetaju se mogu lako rekonstruirati, jer se obloge mogu preklapati za 1,5 cm. Između obloga se uvijek može ugraditi horizontalni profil.

BRZA MONTAŽA: Gravity Lock, samoosiguravajući priključak profila omogućuje brzu i sigurnu montažu.Kod montaže profila klin zbog svoje vlastite sile teže pada u otvor rosetta i zatvara se. Odabrani pravokutni profil sprečava montažu cijevi i spojnica na elemente koji ne odgovaraju.

VISOKA NOSIVOST: Posebna krutost čvorova i enormna opteretivost priključka omogućuju PERI UP industrijskoj skeli visoku nosivost.

Cijena na upit