Građevinski materijal

▸  Dimnjaci, dimovodni program, šamotni elementi

ploče za ložišta, šamotna opeka

5980006

Troslojni montažni plinski dimnjak za turbo aparate OKTO

► pošaljite upit

Napredak i razvoj ložišne tehnike uvjetovao je i razvoj posebnog plinskog dinmnjaka, koji pokriva područje plinskih turbo aparata (sa zatvorenom plinskom komorom) koje se zbog svoje ekonomičnosti i sigurnosti sve više primjenjuje.

Dimnjak OKTO je zapravo modifikacija ranije poznatog dimnjaka TMP (sistem LAF odnosno LAS), s tom razlikom da se za dovod zraka ne koristi posebni zračni kanal, već za tu namjenu služi zračni prostor između vanjskog plašta i dimnjačke cijevi.

Taj način rješenja omogućava smještaj plinskog aparata u bilo kojem prostoru, neovisno o veličini ili vrsti prostora, a potreban zrak za sagorijevanje do aparata se dovodi tim posebnim kanalom. Tim tehničkim rješenjem omogućeno je priključivanje plinskih turbo aparata sa sve četiri strane dimnjaka.

Osim toga, dimnjak OKTO je pogodan za odvod plinova iz više plinskih trošila, ovaj sistem omogućava priključenje do deset aparata na istu vertikalu.

Da bi se dobilo optimalno iskorištenje energije uz minimalne troškove grijanja treba primjeniti etažno plinsko grijanje, koje omogućava svakoj stambenoj ili poslovnoj jedinici samostalno grijaće tijelo (plinski turbo aparat) koje može u svako doba dati najbolji učinak za potrebnom toplinom ili toplom vodom.

Minimalna visina dimnjaka nad krovom:
Određivanje visine dimnjaka uvjetovano je visinom objekta, položajem samog dimnjaka na objektu, visinom okolnih objekata te konfiguracijom terena na kojem se objekt nalazi. Korisna visina dimnjaka je visinska razlika između zadnjeg priključka i vrha dimnjaka.

Cijena na upit