Građevinski materijal

▸  Osobna i ostala zaštitna oprema

Zaštitna odijela, cipele, rukavice, cerade, navlake

7910002

Zaštitne maske (respiratori) - serija 4000 i 6000 (zaštita dišnih puteva)

► pošaljite upit

Serija 4000 (maske s integriranim filtrima)
4251 - zaštita od čestica i plinova (klasa P1+A1)
4255 - zaštita od čestica i plinova (klasa P2+A2)

Serija 6000 (maske s izmjenjivim filtrima)
6051, 6055 - filtri za plinove (klase A1, A2)
5911, 5925 - filtri za prašinu (klase P1, P2)

Cijena na upit