Građevinski materijal

Suha gradnja

gipskartonske ploče, profili, coklovi, vijci za suhu gradnju, visilice