Građevinski materijal

Fasadne završne žbuke i boje

Završni slojevi fasade, akrilne žbuke, silikonske žbuke, silikatne, sep