građevinski pojmovi

"Ključ u ruke"

ugovor kojim se izvođač obvezuje izvršiti sve radove potrebne za izgradnju do stavljanja u upotrebu cjelovite građevine, sve u okviru ugovorene cijene. Kod takvog ugovora cijena obuhvaća i vrijednost svih nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje se utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu.