Upis u katastar i zemljišne knjige

Koji dokumenti su potrebni za izradu geodetske situacije?

Za izradu geodetskog situacijskog nacrta stvarnog stanja nisu potrebni nikakvi dokumenti.

 

Tko ovjerava geodetsku situaciju?

Geodetsku situaciju ovjerava ovlašteni inženjer geodezije svojim pečatom i potpisom.