Gradnja objekta s apartmanima

Pratimo sve faze gradnje atraktivne vile

pratimo gradnju
Vila Gordana izgled

Najava gradnje

 

Izgled buduće atraktive vile u Kaštelima. Uskoro slijede prvi građevinski zahvati.