Poštovani posjetitelji,

na ovoj stranici donosimo niz članaka vezanih za legalizaciju. Napominjemo da su ti članci sakupljeni iz raznih medija te su možda međusobno kontradiktorni. Naša je želja pomoći Vam i predstaviti na jednom mjestu sve što smo mi našli vezano uz legalizaciju.

Legalizacija bespravne gradnje

Osnove za određivanje naknade

  • smještaj nezakonite građevine u odnosu na građevinsko područje
  • odnos izgrađenosti građevne čestice prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom
  • obilježje zaštite i vrijednosti prostora
  • vrsta građenja
  • namjena nezakonite građevine
  • dovršenost nezakonite građevine
  • odnos građevinske bruto površine nezakonite građevine prema maksimalno dopuštenoj prostornim planom
  • usklađenost nezakonite građevine prema prostornom planu, koji se primjenjuje
  • vrijednosti bodova i koeficijenata za ocjenjivanje utjecaja nezakonite zgrade na prostor te jedinične iznose prema položajnim zonama za izračun naknade propisuje Vlada uredbom