građevinski pojmovi

Ovlašteni inženjer geodezije

Ovlašteni inženjer geodezije je ovlaštena osoba koja ima pravo na samostalno obavljanje pojedine poslove državne izmjere i katastra nekretnina sukaladno Zakonu, a upisana je u Imenik ovlaštenih inženjera geodezije Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu, a imaju suglasnost za obavljanje poslova dobivenu od Državne geodetske uprave.