građevinski pojmovi

Pilon

Pilon (latinski pila = stup) je snažan četverouglasti potporanj na kojemu počiva konstrukcija kupole, mosta, svoda ili sl.