Gradilište i građevinski radovi

Rekapitulacija građevinskih radova

 • Zemljani radovi,
  • iskoličavanje,
  • skidanje humusa,
  • iskop zemlje I, II, III, i IV kategorije,
  • odvoz iskopane zemlje na deponij,
  • nasipavanje šljunka (batude) i nabijanje,
  • zatrpavanje građevinske jame sa nabijanjem zemlje
  • nanošenje humusa i ozelenjavanje zemljene površine.
 • Betonski radovi,
 • Armirano - betonski radovi,
  • betoniranje temelja (trakasti temelji)
  • betoniranje AB ploča,
  • betoniranje AB stupova,
  • betoniranje AB zidova,
  • betoniranje AB nadvoja,
  • betoniranje AB serklaža i vjenaca,
  • betoniranje AB stepenica
  • betoniranje kosih AB ploča (krovne ploče)
 • Tesarski radovi,
  • Izrada jednostrane oplate (potporni zidovi, kanali i sl.),
  • Izrada dvostrane oplate (temelji i zidovi),
  • Izrada Trostrane oplate (nadvoji, ploče i stepenice),
  • Izrada četverostrane ili kružne oplate (stupovi),
  • Skidanje oplate.
 • Armirački radovi,
  • Izrada armature za ploče, zidove, stupove, grede, serklažne vjence, nadvoje, stepenice itd.
 • Drvene krovne konstrukcije,
  • Izrada svih vrsta krovnih konstrukcija - kompletno krovište
 • Hidroizolaterski radovi,
  • Izrada horizontalnih izolacija (ploče)
  • Izrada vertikalnih izolacija (zidovi, stupovi, stepenice)
 • Zidarski radovi,
  • Zidanje zidova punom opekom (pregradni i nosivi zidovi),
  • Zidanje zidova blok opekom (P + pregradni i nosivi zidovi),
  • Zidanje zidova fasadnom opekom, zidanje zidova Siporexom (Ytong)
  • Zidanje dimnjaka i ventilacionih kanala.
 • Skelarski radovi,
  • Postavljanje i skidanje građevinske skele
 • Cementne glazure
 • Izolaterski radovi
  • Toplinske izolacije (zidovi, stropovi, podovi, i krovovi)
  • Zvučne izolacije (zidovi, stropovi, podovi, i krovovi)