građevinski pojmovi

Špaleta

bočna stranica otvora. U starijim su se rješenjima špalete izvodile s pristupkom koji je štitio  spoj zida i ugrađene konstrukcije u otvor. Danas se uglavnom izvode ravne špalete jer se novim materijalima može postići dobro brtvljenje.