Poštovani posjetitelji,

na ovoj stranici donosimo niz članaka vezanih za legalizaciju. Napominjemo da su ti članci sakupljeni iz raznih medija te su možda međusobno kontradiktorni. Naša je želja pomoći Vam i predstaviti na jednom mjestu sve što smo mi našli vezano uz legalizaciju.

Legalizacija bespravne gradnje

Što treba priložiti zahtjevu za legalizaciju?

  • geodetski elaborat za evidentiranje podataka o zgradama ovjeren od nadležnog katastarskog ureda,
  • tri primjerka arhitektonskog snimka - tlocrti, presjeci i pročelja - izvedenog stanja nezakonite zgrade u mjerilu 1:100 ili 1:50, koji je izradio ovlašteni arhitekt
  • najmanje četiri fotografije u boji ili crno-bijele, minimalne veličine 150x100mm, koje prikazuju tu zgradu obvezno s ulične i svih susjednih strana,
  • mišljenje ovlaštenog inženjera građevinarstva da zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnost,
  • potvrdu o prebivalištu
  • izvod iz zemljišne knjige
  • dokazi o vremenu građenja