građevinski pojmovi

Tehnički pregled građevine

  • vrši povjerenstvo čiji članovi su stručni djelatnici tijela graditeljstva i predstavnici onih tijela državne uprave koja su izdala posebne uvjete i potvrde o usklađenosti glavnog / idejnog projekta sa posebnim uvjetima
  • tehničkim pregledom utvrđuje se je li građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom
  • nakon uporabne dozvole (kad je povjerenstvo ustvrdilo da je zgrada dovedena u uredno stanje) slijedi primopredaja zgradei upis u zemljišne knjige