predstavljamo

Arhitektura, dizajn interijera i 3D vizualizacija

Sva kreativna zanimanja u koja se sigurno ubrajaju arhitektura i dizajn imaju mnoge faze u radu. Počevši od same ideje, njene razrade pa sve do realizacije. U tom procesu rada uvelike može pomoći upravo 3D vizualizacija.

vizualizacija interijera kuhinje

3D interijer

Današnja tehnologija i najnoviji računalni programi podigli su na viši nivo modeliranje prostora te tako omogućili arhitektima i dizajnerima interijera da pogledaju svoj projekt u virtualnom svijetu prije same njegove realizacije. Tako mogu na vrijeme ukloniti sve moguće nedostatke, ali i uvidjeti neko bolje rješenje i time pripremiti svoj projekt na najbolji način za prezentaciju investitoru.

vizualizacija dnevne sobe

vizualizacija dnevne sobe

3D vizualizacija omogućava prezentaciju projekta u više inačica, od različitih boja, obloga pa do kompletne dispozicije i tipa namještaja. 3D vizualizacija je idealan alat za svaku vašu ideju.