građevinski pojmovi

Generalni urbanistički plan - GUP

Generalni urbanistički plan, poznatiji kao GUP, plan je koji određuje uvjete gradnje u većini hrvatskih gradova. GUP određuje na kojim je površinama moguće graditi, što se na njima može graditi (namjena površina) te određuje veličinu građevina. GUP je plan koji se donosi samo za građevinsko područje grada, dok se cjelokupno administrativno područje grada određuje prostornim planom grada. Prema novom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji GUP više nije obvezatan prostorni plan. Međutim, GUP-ovi koji su stupili na snagu do donošenja novog Zakona ostaju na snazi dok se za područje tog grada ne donese novi plan, ali ne duže od deset godina. Prema Zakonu je u navedenom razdoblju moguće donositi izmjene i dopune postojećih GUP-ova.