građevinski pojmovi

Hrvatska komora arhitekata i inženjera

Hrvatska komora arhitekata i inženjera u građevinarstvu je samostalna organizacija koja čuva ugled, čast i pravo arhitekata i ovlaštenih inženjera. Ima razrede arhitekata, ing. građevine, ing. geodezije, ing. strojarstva i ing. elektrotehnike. Potrebno je za članstvo minimalno tri godine rada pod nadzorom ovlaštenog arhitekta ili inženjera te položen stručni ispit .Članovi imaju pravo projektiranja i stručnog nadzora, a moraju poštivati kodeks strukovne etike.