Upis u katastar i zemljišne knjige

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja je prikaz stvarnog stanja na terenu izrađen na temelju geodetske izmjere, a još ga nazivamo geodetska situacija.