građevinski pojmovi

Projektna dokumentacija

Građevinska dozvola

 • građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (nadležno upravno tijelo)
 • stranka u postupku izdavanja potvrde glavnog projekta je investitor - podnosi zahtjev za izdavanje građevinske dozvole
 • stručni elaboratza građevinsku dozvolu sadrži (arhitekt)
 1. preslik teksta konačne lokacijske dozvole
 2. situaciju prikazanu na odgovarajućoj i ovjerenoj posebnoj geodetskoj podlozi - M 1 : 200
 3. glavni projekt - M 1:100
 4. obrazloženje projekta sa opisom funkcionalnih rješenja, osnovnim energetskim, telekomunikacijskim i infrastrukturnim parametrima
 • zahtjevu za građevinsku dozvolu prilaže se (investitor):
 1. preslik teksta konačne lokacijske dozvole i posebni uvjeti
 2. tri (3) primjerka glavnog projekta
 3. pisano izvješće o kontroli projekta ovisno o obilježjima građevine mora sadržavati pozitivne revizije pojedinih projekata iz glavnog projektaprema Pravilniku o kontroli projekata NN 89/00
  • mehaničku otpornost i stabilnost
  • zaštitu od buke
  • uštedu energije i toplinsku zaštitu higijenu, zdravlje i zaštitu okoliša, u dijelu zaštite okoliša
 4. potvrda o nostrifikaciji (za strane projektante)
 5. dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva
  • dokazi o vlasništvu zemljišta / građevine
  • punomoći
 6. elaborate o geotehničkim i drugim istražnim radovimate tehnološke, prometne i druge elaborate koji su poslužili za izradu glavnog projekta
 7. parcelacijski elaborat ovjeren od tijela nadležnog za državnu izmjeru i katastar nekretnina i uz potvrdu Ministarstva koje je izdalo lokacijsku dozvolu, o usklađenosti s lokacijskim uvjetima oblika i veličine nove građevne čestice
 8. dokaz o plaćanju takse za izdavanje potvrde glavnog projekta
 9. dokaz o plaćanju vodnog i komunalnog doprinosa za uređenje zemljišta (za komunalno opremanje)
 10. suglasnosti svih komunalnih i gradskih / općinskih stručnih službi
  • službe za promet
  • konzervatorske službe
  • službe za zaštitu spomenika prirode
  • vodovoda, kanalizacije, čistoće, elektrike, PTTa, plinara, vodoprivrede
  • zavoda za zaštitu zdravlja, MUPa (vatrogasni uvjeti)
 • ako je za organizaciju gradilišta na kojem će se graditi građevina za čije građenje se izdaje građevinska dozvola, potrebna privremena građevina, uz zahtjev se prilažu tri (3) primjerka glavnog projekta za tu građevinu
 • u roku od 15 dana po zaprimanju zahtjeva za građevinsku dozvolu nadležno upravno tijelo poziva investitora i projektanta te druga tijela državne uprave na uvid u glavni projekt
 • županijski ured (nadležno upravno tijelo), odnosno ured Grada Zagreba nadležanza poslove graditeljstva, u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole, ovjerom glavnog projekta potpisom službenika i odgovarajućim pečatom izdaje građevinsku dozvolu potvrđujući kako je projekt izrađen u skladu s:
  • lokacijskom dozvolom,
  • posebnim zakonima i propisima
  • pribavljenim potvrdama tijela i osoba određenih posebnim propisima
 • ukoliko se pri uvidu u glavni projekt ili u roku od najviše 15 dana od dana uvida u glavni projekt utvrdi (i temeljem žalbi) kako nije usklađen s odredbama posebnih zakona i propisa, pisanim zaključkom će se investitoru odrediti primjereni rok za njegovo usklađenje, ne duži od 30 dana
 • građevinska dozvola, odnosno rješenje o odbijanju izdavanja građevinske dozvole dostavlja se investitoru s glavnim projektom, strankama u postupku i građevinskoj inspekciji bez glavnog projekta
 • nakon izdavanja građevinske dozvole i nakon njene pravomoćnosti (15 dana) može se započeti građenje u razdoblju od 2 godine, odnosno produžiti početak gradnje na razdoblje od još 2 godine
20.07.2010.
 


Trebate ponudu za građevinske radove?

Nekoliko zadnjih upita:

 • Uređenje kuće do useljenja

  Potrebna je građevinska firma koja izvodi radove ključ u ruke, posjedujem roh bau kuću od 180 m2 netto površine. Potrebno je kuću završit do useljenja i urediti okoliš. - Vodnjan

 • Završetak gradnje kompenzacija

  Tražim izvođača građevinskih radova na zgradi. Nekretnina je nedovršena stambena građevina. Moguća kompenzacija u stanovima za materijal i posao. - Zagreb

 • Izrada AB ploče i sanacija ravne terase

  Imamo dva objekta za koje trebamo uslugu građevinskih radova: 1. izrada armirano betonskog temelja i ploče. 2. sanacija ravne terase - hidroizolacija i pločice 50 m2. - Varaždin, Biškupec

 • Gradnja stambenog objekta s apartmanima

  Trebaju mi izvođači radova za stambeni objekat, radi se o objektu s tri apartmana ukupne površine cca 250 m2. Svi potrebni papiri s projektom i dozvolama su gotovi. - Vir

 • Izgradnja prizemnice

  Izgradnja prizemnice (70 m2) s potkorvljem u galeriji (bez podruma). Građevinska dozvola je u postupku ishodovanja. Teren je ravne konfiguracije. - Otok Lošinj

 • Obnova zaštićenog kulturnog dobra

  Obavezna dozvola Ministarstva kulture radovi se rade na zaštićenom kulturnom dobru. Krovište 190 m2, sljemenjak 44 m, oluk 44 m, vertikala 35 m, okapni lim 8 m, hidroizolacija 30 m2. - Tribunj

 • Premještanje građevinskog kontejnera

  Trebam uslugu dizalice ili kamiona s kranom za premjestiti jedan građevinski kontenjer veličine 6 * 2.5 m doslovno ga treba pomaknuti samo par metara od sadašnjeg stanja. - Jakišnica

 • Završni radovi na kući

  Trebam ponudu građevinskih izvođača za završne radove na kući. - Cres

 • Izgradnja kuće rohbau

  Potrebna mi je građevinska firma za izgradnju kuče 190 m2 neto prizemlje plus kat, rohbau. Troškovnik imam, šaljem kad se mi jave izvođači. - Valbandon

 • Izvođenje građevinskih radova na nedovršenoj stambenoj građevini

  Tražim građevinara za izvođenje građevinskih radova na nedovršenoj stambenoj građevini. Kompenzacija u stanovima za materijal i posao. - Zagreb

 • Izvođenje građevinskih radova na nedovršenoj stambenoj građevini

  Trebam ponudu za izvođenje građevinskih radova na nedovršenoj stambenoj građevini. Kompenzacija u stanovima za materijal i posao. - Zagreb

 • Postava skele i fasaderski radovi

  Tražimo građevinsku firmu za izvođenje sljedećih građevinskih radova: postava skele, skidanje stare žbuke, nova žbuka i fasada. - Pula

 • Uređenje prizemlja kuće

  Potrebno je uređenje prizemlja kuće koje uključuje žbukanje pod, građevinski radovi, keramika i stavljanje staklene cigle na jedan prozor. - Oštarije, Lug 278

 • Odvoz šute s dvorišta

  Tražim osobu da mi sa dvorišta odvede građevinski otpad, cigle, crijep, šutu, stare prozore, nešto malo starog željeza i alata. Zainteresirane molim da mi se jave preko maila. - Vrankovec

 • Izvođenje završnih građevinskih radova na zgradi

  Trebam ponudu za izvođenje završnih građevinskih radova na zgradi. - Zagreb

 • Završni građevinski radovi na zgradi

  Tražim izvođača građevinskih radova na zgradi. Nekretnina je nedovršena stambena građevina. - Zagreb

 • Izvođač građevinskih radova na zgradi

  Tražim izvođača građevinskih radova na zgradi. Nekretnina je nedovršena stambena građevina. - Zagreb

 • Završni građevinski radovi na stambenoj zgradi

  Tražim izvođača građevinskih radova na zgradi. Nekretnina je nedovršena stambena građevina. - Zagreb

 • Razni građevinski radovi na staroj kamenoj kući

  Razni mali građevinski radovi na staroj kamenoj adaptiranoj kući. - Otok Hvar

 • Gradnja kuće s bazenom

  Tražim izvođača građevinskih radova za gradnju kuće od 400 m2. Podrum + P + 2E, s bazenom. - Medulin

 • Kuća u zamjenu za građevinske radove

  U zamjenu za gradevinske radove (gradnju kuće na otoku Lošinju ili u Ičićima - ovisno o tome gdje će dozvola prije biti gotova) nudim kuću. - Lošinj

 • Dovršetak grubih građevinskih radova

  Dovršetak grubih građevinskih radova, u smislu izgradnje terase i stepeništa te uređivanja i niveliranja terena. - Kostrena

kontakt Zaštita osobnih podataka registracija za ponuđače arhiva potražnje oglasni prostor uvjeti korištenja i pravne obavijesti imenik izvođača

  

partnerske stranice

Get it on Google Play

za računalne djelatnosti i usluge10090 Zagreb, Sunčani brijeg 40 ● CMS 19.0123 - 1 / 47