građevinski pojmovi

Heraklit

vrsta građevnog materijala od kojeg se izrađuju ploče. Heraklit se izrađuje od drvene vune i sorel-cementa kao veziva. Ploče od heraklita upotrebljavaju se za izolaciju, oblaganje zidova, a i za izradu lakih pregradnih zidova.