Opremanje objekata

▸  Zaštita od smrzavanja

Sustavi za grijanje površina

10600010

Zaštita od smrzavanja vanjskih površina (stepenice, ulazi, prolazi, krovišta, cijevi...) pomoću kablova za grijanje

► pošaljite upit

Tash kablovi za grijanje:

Otporni kablovi iz tash serije uglavnom se koriste za zaštitu od smrzavanja vanjskih površina. Koristimo ih također za zaštitu cijevi i kao podno grijanje u industrijskim pogonima.
Ovi kablovi se moraju zaštititi od mehaničkih oštećenja. U našoj ponudi imamo jednostruke i dvostruke provodne kablove.

Optiheat - grijaći kablovi:

Samoregulirajući kablovi za grijanje najčešće se koriste za zaštitu od smrzavanja odvodnih i dovodnih cijevi pitke vode, odvoda krovne vode i oborinskog sustava. Također ih možemo koristiti za zaštitu od smrzavanja stubišta i kao podno grijanje malih prostora. Izlazna snaga samoregulirajućih kablova se stalno prilagođava promjeni klimatskih uvjeta.

Budući kabel nastoji održavati konstantnu temperaturu vodiča, snaga će se prilagođavati promjenama tako što će se u slučaju povećane potrebe povećati i izlazna snaga. Kabel ne troši snagu ravnomjerno po čitavoj svojoj duljini, nego se svaki dio regulira prema okolini u kojoj se nalazi.

Cijena na upit