Opremanje objekata

▸  Zaštita od smrzavanja

Sustavi za grijanje površina

10600011

Gotovi kablovi PLUG'n HEAT za sprečavanje smrzavanja u cjevovodima, vodomjerima i ostaloj opremi

► pošaljite upit

Područje primjene i preporuke:

Kablovi PLUG’n HEAT koriste se u cjevovodima, vodomjerima i ostaloj opremi za sprečavanje smrzavanja. Kabel ima utikač za spajanje sa uzemljenom utičnicom. U trajnim instalacijama kabel treba priključiti na višepolnu sklopka za prekid strujnog kruga ili termostat, a osigurano mu je i rasterećenje zatezanja.

Cijena na upit