Konstrukcije i objekti

▸  Dizala razne namjene

Dizala, teretna dizala, dizala za invalidne osobe

3150010

Radne platforme za prijenos tereta od 50 - 200 kg (teretno dizalo)

► pošaljite upit

Radne platforme podižu teške terete kao što su dijelovi strojeva i pivska burad, između katova u pabovima, knjižnicama, industrijskim objektima i uredima. Naša teretna dizala idealna su za industrijske primjene gdje treba teške terete premještati između razina. Nudimo mnoštvo radnih platformi, maloteretnih i teretnih dizala – nešto za zadovoljenje većine potreba. Robusna i pouzdana, ona prenose terete između 50 kg – 200 kg.

Cijena na upit