Konstrukcije i objekti

▸  Dizala razne namjene

Dizala, teretna dizala, dizala za invalidne osobe

3150014

Pokretne trake za zračne luke i pothodnike OTIS 610 NPT

► pošaljite upit

Područje primjene:
Pokretna traka Otis 610 NPT koncipirana je za prijevoz osoba i kovčega u javnom prometu u 20-satnom pogonu kroz 7 dana u tjednu. Ona omogućuje horizontalno premošćenje (kut nagiba 0°do 6°) razmaka do 80 m kod promjenljive brzine prijevoza (0,5 / 0,65 i 0,75 m/s). Za fleksibilno projektiranje na raspolaganju su širine paleta od 1000 mm, 1200 mm i 1400 mm.

Pogon pokretne trake:
U području javnog prometa postavljaju se na pokretne trake visoki zahtjevi. Robusna konstrukcija Otisa 610 NPT i posebne mjere protiv onečišćenja osiguravaju visoku pogonsku spremnost i raspoloživost kroz cijeli životni vijek od najmanje 20 godina.

Pored toga, nudi najvišu sigurnost korisnika u pogonu, npr. sigurnosno ispitani ulaz rukohvata ili prolazne osovine paleta koje trajno sprečavaju progib paleta i time izazvane veće razmake do obloge podnožja.

Pokretne trake u javnom prometu mogu se postavljati i na otvorenom. U tom je slučaju potrebna atmosferski otporna oprema. Ona je usklađena s klimatskim uvjetima na kasnijem mjestu korištenja i sadrži, npr. pojačanu korozionu zaštitu, instaliranje u vlažnom prostoru, klimatski otporne rukohvate, odvajače ulja kao i eventualno grijanje.

Dizajn:
Različiti dizajni balustrade omogućuju prilagođavanje arhitekturi zgrade. Na raspolaganju su balustrade pod nagibom u zatvorenoj izvedbi (oblaganje plemenitim čelikom ili aluminijem u više boja) ili okomita staklena balustrada (bistra ili u boji). Različite boje površine, npr. rukohvata, zaokružuju mogućnosti oblikovanja.

PREDNOSTI ZA VAS:
Kvaliteta: Nova mjerila u odnosu na robusnost, pouzdanost, raspoloživost i dugi životni vijek

Dizajn: Različite mogućnosti oblikovanja s težištem na visoko naprezanje i protuvandalsku zaštitu

Sigurnost: Stalan daljnji razvoj sigurnosnih svojstava

Montaža: Tvornički funkcionalno ispitane pokretne stepenice isporučuju se predmontirane u skladu sa situacijom zgrade

Cijena na upit