Konstrukcije i objekti

▸  Dizala razne namjene

Dizala, teretna dizala, dizala za invalidne osobe

3260002

Električno dizalo E630

► pošaljite upit

Električno dizalo pogonjeno je sinhronim bezreduktorskim motorom s permanentnim magnetima, koji se smješta u vrhu voznog okna iznad glavnih vodilica.

Dizalo se može isporučiti u dvije opcionalne varijante, odnosno sa i bez strojarnice. Ugradnjom dizala bez strojarnice, pogonski stroj se smješta unutar voznog okna, a upravljački uređaj u razini posljednje etaže pored vrata voznog okna dizala, čime dolazi do izražaja velika odlika ovog tipa dizala, odnosno ušteda prostora.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE električnog dizala E630:
- nosivost 630 kg ili 8 osoba
- brzina vožnje: 1 m/s (opcionalno više) - frekvencijski regulirana
- unutarnje dimenzije kabine: Š 1100 x D 1400 mm
- min. dimenzije voznog okna dizala: Š 1600 x D 1750 mm
- dimenzije vrata voznog okna: Š 900 x V 2000 mm
- visina dizanja do 30 m (opcionalno više)
- dubina jame voznog okna dizala: 1150 mm
- nadvišenje voznog okna dizala: 3600 mm
- napon upravljanja: 24 V DC

Cijena na upit