Konstrukcije i objekti

▸  Dizala razne namjene

Dizala, teretna dizala, dizala za invalidne osobe

3260008

Standardno dizalo H 630s

► pošaljite upit

Tradicionalno hidraulično dizalo sa strojarnicom poznato je po tome što se najčešće upotrebljava za nosivosti od 630 kg do 6000 kg. Strojarnica se može smjestiti sa bilo koje strane voznog okna, na bilo kojoj etaži i eventualno dislocirati od voznog okna do maksimalno 15 m.

Tehničke karakteristike standardnog dizala H 630s:
- strojarnica minimalnih dimenzija (mm) 1400 x 1800
- vrata strojarnice dimenzija (mm): 900 x 2000
- nosivost 630 kg ili 8 osoba
- kabina unutarnjih dimenzija (mm): Š 1100 x H 1400
- vrata voznog okna dimenzija (mm): Š 900 x H 2000
- visina dizanja do 20 m
- jama voznog okna (mm): 1200
- nadvišenje voznog okna (mm): 3400

Cijena na upit