Rješenje o uvjetima građenja

Koliko dugo važi rješenje o uvjetima građenja?

Rješenje o uvjetima građenja važi 2 (dvije) godine, što znači da investitor može pristupiti građenju u roku od 2 (dvije) godine od dana pravomoćnosti rješenja.

Važenje rješenja se može produljiti još jednom na 2 (dvije) godine pod uvjetom da se nisu izmijenili uvjeti u skladu kojih je izdano rješenje.

Nadležno upravno tijelo je dužno čuvati idejni projekt i rješenje o uvjetima građenja.