Poštovani posjetitelji,

na ovoj stranici donosimo niz članaka vezanih za legalizaciju. Napominjemo da su ti članci sakupljeni iz raznih medija te su možda međusobno kontradiktorni. Naša je želja pomoći Vam i predstaviti na jednom mjestu sve što smo mi našli vezano uz legalizaciju.

Legalizacija bespravne gradnje

Legalizacija nadograđenih dijelova građevine

Postupak legalizacije također omogućava i legalizaciju nadograđenih dijelova građevine. To mogu biti dijelovi zgrade, nadograđene etaže ili dijelovi objekta koji su nadograđeni izvan gabarita dozvole. Postojećim zakonom i ti dijelovi se mogu legalizirati ukoliko su zadovoljeni propisani uvjeti.

Postupak i troškovi legalizacije nadogradnje (rekonstrukcije) objekta slični su kao i kod legalizacije kompletno izgrađenog bespravnog objekta. Razlike postoje a posebno se odnose na plaćanje doprinosa koji u ovakvim slučajevima imaju manje iznose.

 

Za legalizaciju nadogradnje odnosno rekonstrukcije potrebno je napraviti tehničku dokumentaciju za kompletan objekt. Posebno napominjemo da se tehnička dokumentacija mora izraditi za cijeli objekt a ne samo za nadograđeni dio.

 

Troškovi komunalnog i vodnog doprinosa, kao i troškovi naknade za legalizaciju plaćaju se samo na nadograđeni dio građevine.