Poštovani posjetitelji,

na ovoj stranici donosimo niz članaka vezanih za legalizaciju. Napominjemo da su ti članci sakupljeni iz raznih medija te su možda međusobno kontradiktorni. Naša je želja pomoći Vam i predstaviti na jednom mjestu sve što smo mi našli vezano uz legalizaciju.

Legalizacija bespravne gradnje

Može li se legal­izirati objekt van pros­tornog plana?

Jedna od osnovnih znača­jki Zakona o legal­izaciji bespravne grad­nje iz 2011. je što prvi puta nakon opće legal­izacije iz 1968.  otvara mogućnost legal­izacije  zgrada i izvan pros­tornog plana. Drugim riječima u određenoj mjeri preko ograničenja pros­tornog plana, te ner­i­jetko legal­izaciju i izvan strik­tno građevin­skog područja.
Glavni sub­jekt legal­izacije: Zgrada, po defini­ciji  Zakona o pros­tornom ure­đenju i grad­nji opisuje se kao: zatvorena i/ili natkrivena građev­ina nami­jen­jena boravku ljudi odnosno smješ­taju život­inja, bil­jaka i stvari.
Pos­to­jeći zakon o legal­izaciji svrstava tako bespravne zgrade u smislu usklađenosti sa pros­tornim planom u dvije kat­e­gorije uz nešto dru­gačije uvjete.