što je to?

nanosna skela

Nanosna skela

Prva faza u gradnji objekta obično započinje postavljanjem nanosne skele. Ona služi za prenošenje kota koje je na tlu obilježio geodet jer će u fazi iskopa te kote biti izgubljene. Njeno postavljanje može biti prije izlaska geodeta koji onda svoje kote može obilježiti na nju ili češće, zabijanjem kolčića na tlo. Nanosnu skelu u pravilu postavlja izvođač.

 

Građevinska mehanizacija iskop mora napraviti većim od temelja ili podzemne etaže objekta stoga je potrebno sačuvati kote. Nakon iskopa budući zidovi podzemne etaže ili linije temelja mogu se lako ponovno preslikati na točnu lokaciju upravo pomoću kota koje su obilježene na nanosnoj skeli.