kako se radi?

bager

Strojni iskop građevinske jame

Gornji humusni sloj terena je mekan i stoga neprikladan za temeljenje objekta. Osim toga često je u tom sloju dosta vlage i korijenja biljaka pa zbog toga temelji i zidovi podzemnih etaža mogu biti znatno oštećeni njihovim djelovanjem. Zato se prije gradnje izvode radovi iskopa da se tlo pripremi za prve građevinske zahvate.

Osim ovih razloga potrebno je temelje smjestiti ispod granice smrzavanja tla, a ta granica ovisno o području gdje se gradi, kod nas iznosi do 1m dubine. Skinuti sloj humusa i ostali dio iskopane zemlje obično se sprema nedaleko mjesta iskopa, a kasnije se taj isti materijal koristi za zatrpavanje temelja i za zatrpavanje iskopanih jama koje su uvijek nešto šire od betoniranih dijelova. Preostali dio zemlje najbolje je odmah odvesti, a ako to nije moguće, treba je rasipati po terenu.

Nasipani teren je rahli i tek za 4-5 godina poprima prvobitnu zbijenost. Pri tome nestaje njegov volumen za 10-20%, što ima za posljedicu ulijeganje objekta. To ulijeganje je nejednako pa na objektu nastaju pukotine. Najgore je ako su temelji postavljeni na terenu koji je nejednake čvrstoće. Svaki čvrsto zbijen teren prepoznat ćete prema njegovim slojnim linijama koje su pri iskopu jasno vidljive.