Poštovani posjetitelji,

na ovoj stranici donosimo niz članaka vezanih za legalizaciju. Napominjemo da su ti članci sakupljeni iz raznih medija te su možda međusobno kontradiktorni. Naša je želja pomoći Vam i predstaviti na jednom mjestu sve što smo mi našli vezano uz legalizaciju.

Legalizacija bespravne gradnje

Plaćanje naknade u postupku legalizacije

  • jednokratno u roku od 30 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu naknade
  • obročno, ako to zatraži podnositelj zahtjeva
  • iznos prvog obroka ne može biti niži od 30 posto utvrđene naknade, a isplaćuje se u roku od 8 dana od dana izvršnosti rješenja o obračunu naknade
  • ostatak se isplaćuje u jednakim mjesečnim obrocima
  • iznos drugoga i ostalih obroka uvećava se za kamatu po eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke važećoj na dan donošenja rješenja o obračunu
  • rok obročne otplate ne može biti duži od dvije godine
  • ako podnositelj zahtjeva ne plati obrok naknade, naplata se izvršava prisilnim putem na način i u postupku uređenom propisima o prisilnoj naplati poreznog duga