Poštovani posjetitelji,

na ovoj stranici donosimo niz članaka vezanih za legalizaciju. Napominjemo da su ti članci sakupljeni iz raznih medija te su možda međusobno kontradiktorni. Naša je želja pomoći Vam i predstaviti na jednom mjestu sve što smo mi našli vezano uz legalizaciju.

Legalizacija bespravne gradnje

Što sadrži Rješenje o izvedenom stanju?

  • utvrđenje da se zgrada ozakonjuje
  • oznaku jedne ili više katastarskih čestica na kojima je zgrada izgrađena
  • kratak opis zgrade (način izgradnje, namjena za koju se zgrada koristi i broj etaža)
  • oznaku geodetskog elaborata za evidentiranje podataka o zgradama i arhitektonskog snimka izvedenog stanja nezakonite zgrade, koji su sastavni dijelovi rješenja