Rješenje o uvjetima građenja

Što se utvrđuje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja?

Utvrđuje se da je:

  • Idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom
  • Idejni projekt izrađen u skladu s zakonom i propisima
  • * građevna čestica uređena - nadležno upravno tijelo je prije izdavanja rješenja o uvjetima građenja izvršit će očevid na građevnoj čestici
  • predviđeno mjesto i način priključenja građevne čestice na prometnu, komunalnu i drugu infrastrukturu
  • da je uz zahtjev priložena sva potrebna dokumentacija