faze gradnje

Zidanje Ytong blokovima

zidanje Ytong blokovima

Ytong elementi su odličan građevinski materijal, bilo da se radi o novogradnji ili rekonstrukciji. Također, nezamjenjivi su kod određenih zidarskih radova unutar interijera stambenih i nestambenih objekata. Ove elemente odlikuje izuzetno lako oblikovanje.

Za zidanje Ytong elementima upotrebljavate Ytong bijeli tankoslojni mort. Zbog potresne stabilnosti objekta morate mort nanašati na horizontalne i vertikalne doticajne površine (spojnice) u drugom i svim ostalim redovima. Ytong tankoslojni mort nanašate s Ytong nazubljenom lopaticom u debljini od 2-3 mm. Površina Ytong elemenata mora biti čista, čvrsta i ravna.


Mort nanašajte na zid u dužini do 2 metra. S tim dostižete maksimalni radni učinak. Zidajte kod temperatura +5C do +25C. U slučaju suhog i toplog vremena preporuča se navlažiti Ytong blokove.


Vertikalnu doticajnu površinu (spojnicu) namažite po cijeloj površini. S tom premazanom površinom dostižete maksimalno spajanje blokova na vertikalnim spojnicama i minimalnu debljinu vertikalnog spoja, a to je 2 - 3 mm.


Tijekom zidanja morate red po red kontrolirati vertikalnost s pomoću libele. Horizontalnost reda kontrolirate na svakom redu u uzdužnom i poprečnom smjeru s libelom. S horizontalnom kontrolom postižete ravninu u uzdužnom smjeru zida. Moguće neravnine trebate odmah otkloniti. Svaka uočena greška kasnije će prouzročiti neravnu površinu zida, a s time i povećati potrošnju Ytong tankoslojnog morta te smanjiti izolativne sposobnosti materijala i oslabiti konstrukciju objekta. Popunjavanje zida postižete umetanjem elementa kojeg jednostavno i brzo izrežete s Ytong alatom (ručnom ili električnom tračnom pilom). Naravno, prije umetanja bloka, morate namazati horizontalne i vertikalne spojnice.

 

zidanje Ytong blokovimaNa uglovima, mjestima sudara ili križanja unutrašnjih i vanjskih zidova te krajevima zidova morate izraditi vertikalne serklaže od protupotresnih zidnih blokova. To su elementi koji imaju izrađeni otvor (rupa ili kvadrat) i služe kao oplata. Po završetku zida u otvor stavljate armaturu, a iz konstruktivne ploče moraju biti ostavljeni ankeri minimalne visine 60 cm. Otvor zatim zapunjavate betonom maksimalne granulacije 0-16 mm.


Kvalitetan objekt rezultat je kvalitetnog zidanja. Zidane površine morate odmah očistiti od viška tankoslojnog morta nakon svaka tri reda. Nepopunjene fuge ili veći otvori ne zapunjavaju se tankoslojnim mortom jer je to suvišan i nepotreban posao. Te fuge ili otvori zapunjavaju se neposredno prije nanošenja unutarnje i vanjske Ytong žbuke.


U postupku zidanja mogu se na površini zida (horizontalnoj fugi) pojaviti neravnine odnosno povišenje bloka u odnosu na susjedni blok. U tom slučaju morate odstraniti (obrusiti) te neravnine s Ytong daskom strugalicom.
Ytong blokovi moraju biti čisti prije ugradnje jer će neodstranjeni pijesak prouzročiti neravninu zida. Zato morate prije nanosa Ytong tankoslojnog bijelog morta površinu otprašiti s četkom. Time ćete postići jednakomjeran i optimalan nanos morta.