faze gradnje

Mort za zidanje

cement portland - 1 vol. dio

vapno hidratizirano - 2 vol. dijela

pijesak 0-4mm prosijan - 6 vol. dijelova

voda - do normalne konzistencije morta za zidanje s opekom.